U ČETVRTAK I PETAK SUZBIJANJE LARVI KOMARACA SA ZEMLJE

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Na teritoriji opštine Apatin, 8. i 9. juna nastavlja se tretman suzbijanja lavri komaraca. Larve se tretiraju sa zemlje i to na kanalima, jezerima i barama u Apatinu, Sonti, Kupusini, Banji Junaković i Svilojevu, a na ukupnoj površini od 90 ha.

Tretman vrši preduzeće Eko-san d.o.o. iz Beograda, koje je ovlašćeno od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za ovu vrstu usluge.