У АПАТИНУ ОТВОРЕН ПРВИ ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

APATIN EKONOMIJA VESTI

Центар за безбедност на раду (ЦБР д.о.о.) Апатин, нуди стручну подршку у модерном пословању са решењима која су подстакнута знањем и искуством. Налазе се на адреси Милоша Обилића број 6, а телефон за контакте је  025/330-499. Имају отворену и мејл адресу: office@cbr.co.rs.

Већ на почетку свог деловања у нашој општини Центар за безбедност на раду остварио је контакте са клијентима који су изразили задовољство њиховим радом.

Разговарали смо са оснивачем предузећа, Младеном Тришићем, дипл. инж. и ХСЕ Менаџерером ЦБР д.о.о., о томе чиме се ово предузеће бави и на који начин њихове услуге могу бити корисне користити апатинским предузетницима.

– Центар за безбедност на раду је приватно предузеће које је основала група високообразованих, изузетно професионалних, и изнад свега, максимално ефикасних стручњака техничког смера са дугогодишњим радним искуством у нафтној и пиварској индустрији у мултинационалним компанијама и у областима заштите. Израда и примена законом предвиђених аката и норми у области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, од малих занатских делатности па до великих грађевинских пројеката основа су делатности нашег предузећа. Израда и примена законом предвиђених аката и норми у области безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине, од малих занатских делатности па до великих грађевинских пројеката основа су делатности нашег предузећа, рекао је Младен Тришић.

Центар за безбедност на раду нуди услуге или робу из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине или безбедности хране.

– Мисија нашег пословања је у апсолутној лојалности сваком клијенту и потпуној спремности да га, високопрофесионалним ангажовањем свих својих знања и капацитета, лишимо брига за сегмент његовог пословања који обухватају области наших услуга. Само кроз такав приступ можемо да потврдимо и сопствено постојање и трајање, што нам је основни циљ, каже менаџер Тришић.

ЦБР д.о.о. је прво приватно предузеће на овим просторима са лиценцом за пословање. По основу регистроване делатности, сетрификата и Лиценце од Министарства унутрашњих послова и Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије овлашћени су да обављају послове или да посаветују по питањима везаним за:

– вођење послова Лица за безбедност и здравље на раду;

– израду, ревизију и допуну акта о процени ризика;

– оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при заснивању радног односа и при значајним изменама у раду (обука радника са израдом пратеће документације: записник о обуци, Образац бр.6 и тест провере знања);

– организовање периодичних испитивања и прегледа запослених, средстава за рад и услова радне околине;

– процедуру повреде на раду: пријава и израда пратеће документације (известај о повреди на раду и вођење прописаних евиденција о повреди на раду);

– израду евиденција из области безбедности и здравља на раду (14 обавезних евиденција);

– израду интерне нормативне документације: Правилник о безбедности и здрављу на раду; Програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду и Правилник о средствима и/или опреми за личну заштиту на раду за сва радна места на основу процене ризика.

Поред тога Центар за безбедност на раду се бави и вођењем послова уређења градилишта и документације градилишта извођача радова из области безбедности и здравља на раду, затим координације сарадње са медицином рада (утврђивање посебних услова за рад на одређеним радним местима, под одређеним условима рада и за руковање одређеним средствима за рад, одређивање посебних услова рада за распоређене на радно место са повећаним ризиком и др.).

Обављају и послове лица са положеним стручним испитом из области заштите од пожара и то основна обука и практична провера знања запослених из области заштите од пожара, израда документације из области заштите од пожара: Правила заштите од пожара, Програм обуке, Санациони план, План евакуације, Поступак у случају пожара, прибављање сагласности од Министарства унутрашњих послова.

У њихове послове спада и:

– набавка средстава и опреме за гашење пожара;

– набавка кутија за прву помоћ;

– набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду;

– набавка средстава за колективну заштиту на раду;

– избор и набавка пиктограма и других знакова упозорења, знакова обавештења, знакова забрана (знак забрањено пушење, знак опасности од напона, знак опасност клизав под, знак обавезе ношења личних заштитних средстава и др.);

Центар за безбедност на раду обавља послове по основу регулативе Републике Србије из области заштите животне средине, као и послове по основу регулативе Републике Србије из области безбедности хране (ХАЦЦП).

И за крај, Тришић позива заинтересоване да им се јаве и остваре контакт са овим предузећем, уз слоган фирме.

– Проверите, са нама је добро радити!

Контакт телефон Младен Тришић – 065/8444-200

1 thought on “У АПАТИНУ ОТВОРЕН ПРВИ ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.