TRI RAZLOGA ZBOG KOJIH TEŠKO PRIVLAČIMO INVESTICIJE

APATIN EKONOMIJA SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Tri oblasti koje Srbiji kao investicionoj destinaciji značajno smanjuju atraktivnost su izdavanje građevinskih dozvola, izvršenje ugovora i plaćanje poreza. Sporo sprovođenje reformi u tim oblastima uticaće na to da značajniji skok na Doing business listi Svetske banke naša zemlja neće moći da ostvari pre izveštaja za 2016. godinu što bi moglo da se odrazi i na priliv ulaganja.

Najveći pad na Doing business listi za 2014. imali smo u oblasti izvršenja ugovora (sa 100. na 116. poziciju). Primetno je da od DB liste za 2007. nije bilo nikakvih reformskih poteza u ovoj oblasti osim uvođenja privatnih izvršitelja koji su povećali obim naplate, ali nisu skratili vreme izvršenja ugovora što i nije njihov zadatak. U poslednjih šest godina prosečno vreme za izvršenje ugovora iznosi 635 dana.

Pravna sigurnost jedna je od oblasti koju investitori najpre razmatraju pri donošenju odluke o investiranju i zato je neophodno da se u predstojećoj reformi pravosuđa posebna pažnja obrati na postupke koji se tiču privrede i privrednog prava.

Veoma nisko na listi Svetske banke naša zemlja stoji u oblasti plaćanja poreza. Padu sa 157. na 161. poziciju najviše je doprinelo povećanje poreza na dobit sa 10 na 15%. Od prvog DB izveštaja Svetske banke broj procedura za plaćanje poreza u Srbiji povećan je sa 41 na 66, a prosečno vreme koje se godišnje utroši na plaćanje obaveza državi poraslo je sa 168 na 279 sati.

Najveći deo tog vremena kompanije potroše na plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih (126 sati) i u ovoj oblasti Srbija bi mogla da napravi dobar pomak ukoliko zaživi plan Poreske uprave da se uplate ubuduće obavljaju preko jednog računa. Rešenje za dalje napredovanje jeste pojednostavljivanje sistema plaćanja poreza i uvođenje što više elektronskih servisa za privredu.

Najnižu poziciju na DB listi naša zemlja i dalje ima u oblasti izdavanja građevinskih dozvola (182). Tu poziciju nismo promenili u odnosu na prošlu godinu jer se suviše malo radilo na reformisanju sistema izdavanja dozvola. Ono što je najpre neophodno preduzeti jeste uvođenje on-line sistema za praćenje predmeta, koji bi povećao transparentnost, tačno pokazao ko koči proces izdavanja građevinske dozvole i tako povećao odgovornost nadležnih službi.

Reforme koje u oblasti plaćanja poreza najavljuje Poreska uprava, kao i predložena izmena Zakona o planiranju i izgradnji po svemu sudeći neće zaživeti do pripreme nove studije Doing business za 2015. (u junu sledeće godine) zbog čega u tim oblastima neće biti registrovan eventualni napredak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *