PREBROJAVANjE ZAPOSLENIH U APATINSKOM JAVNOM SEKTORU

Vlada je Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih, predvidela koliko će tačno ljudi moći da bude zaposleno u ministarstvima, direkcijama, zavodima, sudovima, školama, fakultetima, domovima zdravlja, bolnicama, itd, a  usklađivanje broja zaposlenih ovom odlukom moraće da bude sprovedeno do početka februara 2016. godine. Vlada je odličila da u apatinskoj Lokalnoj samoupravi, koja spada u jedinice lokalne […]

Pročitaj još