VREME BESTIDNIH BESEDA ( Zoran Mandić o igrama tronova i dronova prestola)

Čitalac, koji je uvek spreman, bezobzira na personalnu sputanost u usmenom izlaganju, na pošteno priznanje i opis svojih osećanja, iz prve će, u okviru određenih anketa, reći da je umoran od raznih beseda, koje se povodom dobijanja priznanja izgovaraju, a potom istaknuto uokvirene na vidnim novinskim mestima i stupcima – objavljuju, objašnjavaju i komentarišu. Na […]

Pročitaj još