СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ МАЈЕР-ТУРСКИ

Након катастрофалне поплаве 1795, године, североисточно од Апатина се формира нови део града са урбаним језгром, које чине административни, просветни, верски и угоститељски објекти. Истовремено се формира нова главна градска магистрала оријентисана у правцу исток-запад, односно, према црквеном објекту, римокатоличкој цркви Успења девице Марије, официјелно названа Црквена улица. Новонастала улица је резервисана за најимућнији грађански […]

Pročitaj još

KРЕЋУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МУЗЕЈА

Реконструкција куће Турског и њена пренамена у градски музеј у Апатину само што није почела. Објекат је ограђен заштитном оградом а на прозорским отворима су постављене табле са обавештењем о покретању радова као и будућа решења унутрашњости музеја. ГРАЂАНИ ПОЗДРАВИЛИ ИЗГРАДЊУ МУЗЕЈА Радови подразумевају тоталну обнову крова, са изградњом изложбеног простора у поткровљу, а поред […]

Pročitaj još