НОВА РАСВЕТА У ГРАДСКОМ ПАРКУ, НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА ВИШЕ НЕГО ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ из Апатина извело је комплетну реконструкцију расвете у градском парку. То је подразумевало замену постојећих живиних сијалица натријумским. Замењене су дотрајале кугле, конструкција канделабера је офарбана, а обновљена је и дотрајала електрична инсталација на њима. Од укупно 36 канделебера, 7 је било уништено до те мере да је санација подразумавала […]

Pročitaj još