MEĐUNARODNI VOLONTERSKI KAMP U SIGURNOJ KUĆI U SOMBORU

U Sigurnoj kući u Somboru u toku je međunarodni volonterski kamp, u kojem dvadesetak mladih volontera  iz nekoliko država Evrope i grada domaćina  svojim radom poboljšavaju uslove boravka štićenica od porodičnog nasilja. Volonteri koji u Sigurnoj kući borave zahvaljujući projektu organizacije IDC iz Beograda, oslikavaju unutrašnje zidove ograde Sigurne kuće, zidove prostorija, a praviće i […]

Pročitaj još