MEĐUNARODNI VOLONTERSKI KAMP U SIGURNOJ KUĆI U SOMBORU

DRUŠTVO

U Sigurnoj kući u Somboru u toku je međunarodni volonterski kamp, u kojem dvadesetak mladih volontera  iz nekoliko država Evrope i grada domaćina  svojim radom poboljšavaju uslove boravka štićenica od porodičnog nasilja. Volonteri koji u Sigurnoj kući borave zahvaljujući projektu organizacije IDC iz Beograda, oslikavaju unutrašnje zidove ograde Sigurne kuće, zidove prostorija, a praviće i nameštaj.

Podršku projektu pruža i Sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

-Izdvojili smo preko 100 miliona dinara kroz javne pozive. Oko 40 miliona dinara namenjeno je saradnji sa civilnim sektorom. Do kraja avgusta planiramo da raspišemo javni poziv za podršku zapošljavanju žena žrtava nasilja – kaže Palimir Tot, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Članica Gradskog veća Sombora Antonija Nađ-Kosanović je kazala da lokalna samouprava čini velike napore u podršci zapošljavanju žena u ruralnim sredinama i njihovom osposobljavanju za početak samostalne delatnosti, bilo kroz obuku za određene zanate ili podršku za otvaranje novih radnih mesta.

Projekat sprovodi Udruženje građana „Inicijativa za razvoj i saradnju” iz Beograda.

Volonteri Sombor Volonteri krece zidove u Sigurnoj kuci