STIGLI JELENI U VOJVOĐANSKA LOVIŠTA

Preduzeće Vojvodinašume počelo je da naseljava lovišta visokokvalitetnim grlima jelenske divljači. Javno preduzeće “Vojvodinašume” je odmah po osnivanju konstituisalo Centar za oplemenjeni uzgoj jelenske divljači “Štrbac”, koji se nalazi u lovištu Kozara šumskog gazdinstva Sombor u Bačkom Monoštoru. Programom naseljavanja donetim 2015. godine je predviđeno da u narednih pet godina bude preseljeno 14 do 16 […]

Pročitaj još