ODRŽAN PRVI SASTANAK POVODOM OSNIVANJA LOKALNE AKCIONE GRUPE U APATINU

Opštinska uprava i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Apatin organizovale su informativni sastanak povodom osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) kojem su prisustvovali predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora. Cilj sastanka bio je upoznavanje ključnih lokalnih aktera, sa teritorije opštine Apatina, sa procesom formiranja Lokalne akcione grupe, Leader (CLLD) inicijativom, te lokalnim razvojem kroz animiranje […]

Pročitaj još