СОМБОР НАБАВИО ПОКРЕТНУ ХЛАДЊАЧУ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор je набавило нову покретну хладњачу која ће служити за складиштење и транспорт анималног отпада са територије Града Сомбора. Град је расписао јавну набавку за израду пројектно-техничке документације за прихватилиште за анимални отпад у Сомбору, а док не буде направљена трансфер станица, сав анимални отпад ће се смештати у покретну хладњачу […]

Pročitaj još