ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ ПРОДАЈЕ ЛОКАЛ У АПАТИНУ ЗА СЕДАМ ХИЉАДА ЕВРА

Републичка дирекција за имовину понудила је на продају непокретност у Апатину, у ул. Раде Kончара бр. 4. и то објекат површине 106 м2, на катастарској парцели број 524, уписан као „Објекат трговине“ у ЛН број 1616, KО Апатин, и градско грађевинско земљиште под објектом и уз објекат које чини катастарску парцелу бр. 524, у укупној […]

Pročitaj još