SUTRA 8.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Za ponedeljak je zakazana 8. sednica Opštinskog veća , opštine Apatin na kojoj će se po ranije utvrđenom dnevnom redu naći 7. tačaka, među kojima su predlog Odluke o dodeli nagrade opštine Apatin “24. oktobar” za 2016. godinu, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad, predlog Zaključka o davanju saglasnosti Domu zdravlja za izdavanje u zakup objekta u Svilojevu, Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja radi mirnog rešavanja spora,  kao i inicijativa za pristupanje opštine Apatin Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka.Početak sednice je zakazan za 9. sati.