ŠTA DONOSE NOVE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE?

APATIN DRUŠTVO VESTI

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je da osigurana lica pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice, odnosno kartice zdravstvenog osiguranja. Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja je 31. decembar 2016. godine.

Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je Projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja i u toku je podnošenje zahteva za izdavanje KZO u svim filijalama i ispostavama Republičkog fonda.

Iz razgovora sa zaposlenima u  Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje saznali smo da su sve zdravstvene ustanove u Apatinu opremljene čitačima novih zdravstvenih knjižica, ali i da često dolazi do tehničkih problema koji su uglavnom uzrokovani nedovoljnom obučenošću korisnika čitača.

Jedna od nedoumica jeste i PIN kod koji se dobije uz nove zdravstvene isprave, čemu služi? Iz P.R. službe smo saznali da PIN kod trenutno nema nikakvu upotrebu, ali da je osmišljen kao svojevrsna jednistvena šifra sa kojom bi korisnici mogli u skorijoj budućnosti preko instaliranih automata elektronski zakažu pregled kod lekara i da lakše pristupe i imaju uvid u svoje zdravstvene kartone i na taj način izbegnu svaku neprijatnost priliko odlaska kod lekara. Trenutno možda bez funkcije, ali ukoliko ste dobili novu zdravstvenu knjižicu sačuvajte i vaš PIN kod trebaće vam.

Uvođenje zdravstvenih kartica (KZO) onemogućiće zloupotrebe, tj. falsifikovanje isprave. Takođe, sigurnosni sistemi KZO obezbeđuju visoku zaštitu administrativnih podataka na čipu. KZO značajno olakšava proces overe KZO, bez potrebe da se overa, kao do sada, vrši odlaskom u filijalu/ispostavu RFZO. Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja …) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice. Sada, svaka izmena podataka na zdravstvenoj knjižici podrazumeva zamenu zdravstvene knjižice, što za RFZO predstavlja trošak. KZO omogućuje uspostavljanje sigurnih i efikasnih elektronskih servisa u RFZO. Za početak biće pojednostavljena provera datuma overe KZO od strane osiguranika i zdravstvenih ustanova korišćenjem elektronskih servisa. KZO obezbeđuje infrastrukturu za siguran pristup servisima koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave (zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu, …).