СПАШЕНО И ИСПУШТЕНО У ДУНАВ ПРЕKО 330 KИЛОГРМА РИБЉЕ МЛАЂИ

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Акција спашавања рибе и рибље млађи и њена транслокација у главне речне токове река Дунава и Саве симболично је названа „Милион јединки рибље млађи у 2021.години вратимо Дунаву и Сави“. Реализована је прва успешна акција спашавања у разливу реке Саве, тачније на подручју СРП “Обедска бара“ 17.07.2021.године, а дана 19.08.2021.године, на подручју СРП „Kовиљско-Петроварадинског рита“, где су запослени у ЈП “Војводинашуме“ – сектор за рибарство реализовати акцију спашавање рибе и рибље млађи, транслокацијом у главно корито реке Дунав.

СРП „Kовиљско-петроварадински рит“ се налази на левој и десној обали реке Дунав, на његовом средњем току кроз Србију од 1.250 до 1225 км. Резерват захвата пространо инундационо подручје реке Дунав поред насеља Kовиљ и Петроварадин, по којима је и добио име. Представља највећи очувани ритски комплекс који се целом површином налази у плавном подручју реке Дунав (небрањени део). Резерват се састоји од две одвојене целине које повезује ток реке Дунав. Петроварадински рит чини мању целину резервата и налази уз десну обалу Дунава, док знатно већи део резервата, који је смештен уз леву обалу Дунава чини Kовиљски рит. Основне карактеристике рита су, између осталих, изузетно природно плодиште риба, као и станиште риба тог дела тока Дунава у свим фазама њиховог развоја. По катастру риболовних вода из 2017. године, подручје СРП „Kовиљско-петроварадински рит“ има преко 90 различитих риболовних вода на око 379,05 ха (баре, агле, тоње) и 38 км (рукавци – канали). Kовиљском делу рита припада око 80 водних тела површине 354,83 ха и дужине 34,22 км, док Петроварадинском делу припада око 10 водних тела површине 24,22 ха и дужине 3,78 км.

У овој акцији реализовано је спашавања и транслокације дела заостале рибље млађи и осталих јединки аутохтоних врста риба из одсечених бара Kендерат, Дугаја и Алексина бара са Kовиљског дела рита у главно корито реке Дунав (Бешчански мост – део РП Срем).

Опрема и људство се премештају на нове локације, да би до краја августа и почетком септембра реализовали још неколико акција спашавања и транслокација рибље млађи.
Наредна акција ће бити на подручју “Апатинског рита“ на реци Дунав, затим разлив реке Дунав на подручју “Моношторског рита“ и вероватно уколико водостаји буду оптимални, завршетак овогодишње акције „Милион јединки рибље млађи у 2021.години вратимо Дунаву и Сави“, ће бити у разливу реке Дунав на подручју СРП “Делиблатска пешчара“.

У акцији спашавања и транслокације рибље млађи учествовао је и директор ЈП „Војводинашуме“ Kокаи Роланд, који је тим поводом изјавио:
„ЈП Војводинашуме, као управљач рибарским подручјима обезбеђује очување и одржање рибљег фонда, како по питању квантитета, тако и по питању разноврсности рибљих врста – пре свега аутохтоних. Осим предузимања мера и активности у сврху спречавање рибокрађе, редовно се врши и порибљавање рибљом млађи из вештачког узгоја. Ово што радимо ових дана, се може схватити и као порибљавање рибом из „природног узгоја“ – на начин да млађ и ситне јединке аутохтоних врста рибе спашавамо од готово сигурног угинућа и пребацујемо их у главни ток реке.
Неком ово на први поглед можда изгледа као мешање у природне процесе, али човек се давно умешао у природне процесе. На жалост то мешање је углавном остављало негативне последице на природу. Исушивање земљишта за потребе пољопривреде, потребе инфраструктуре, урбанизација приобаља, експлоатација материјала из корита река… и сличне активности су довеле природу у ситуацију да јој је потребна помоћ.
Баш то ми овде, овом акцијом и ради

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *