SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA ZAKAZANA ZA PONEDELJAK

APATIN POLITIKA VESTI

12. Sednica Opštinskog Veća biće održana u ponedeljak 12. decembra sa početkom od 9 sati, a za istu je predviđen dnevni red od 27. tačaka među kojima je i Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2016. godinu, kao i utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2016/2017. godinu.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11.sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Utvrđivanje predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2016. godinu.

3. Utvrđivanje predloga Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu.

4. Razmatranje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

5. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin.

6. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin.
-Predlog Zaključka

7. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene Komisije.

8. Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima.

9. Utvrđivanje predloga Odluke o dodeljivanju isključivog prava „JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin“ za obavljanje delatnosti u opštini Apatin na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje.

10. Razmatranje Ugovora o vršenju usluga na teritoriji opštine Apatin zaključenog između opštine Apatin i „JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin“ za obavljanje delatnosti u opštini Apatin.
-Utvrđivanje predloga Odluke

11. Razmatranje Operativnog plana zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2016/2017 godinu.
– Utvrđivanje predloga Zaključka

12. Utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2016/2017 godinu.

13.Utvrđivanje predloga Odluke o metodologiji formiranja cene usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

14. Utvrđivanje predloga Pravilnika o kriterijumima i merilima za učešće korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite pomoć u kući.

15. Predlog Rešenja o imenovanju komisije za dodelu jednokratnih novčanih pomoći.

16. Utvrđivanje predloga Pravilnika o kategorizaciji sportova u opštini Apatin.

17. Utvrđivanje predloga Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin.

18. Razmatranje druge izmene i dopune Programa poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za 2016. godinu.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

19. Razmatranje Programa poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za 2017. godinu.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

20. Razmatranje Statuta JKP „Naš dom“ Apatin.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

21. Razmatranje godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

22. Razmatranje Programa poslovanja i posebnog programa na korišćenje subvencija JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin za 2017 godinu.
-Utvrđivanje predloga Zaključka

23. Predlog Odluke o davanju u zakup na određeno vreme poslovne prostorije (šalterski prostor u prizemlju opštinske uprave) zakupcu „Auto-Grndić“ Apatin.

24. Predlog Zaključka o prihvatanju prigovora Apatinske pivare Apatin.

25. Predlozi Rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve.

26. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći.

27. Razno.