SEC REALIZUJE NOVI PROJEKAT „TRENIRAJ ODGOVORNOST“

DRUŠTVO SOMBOR VESTI VOJVODINA

Somborski edukativni centar upućuje poziv mladima između 15 i 30 godina sa teritorije Vojvodine za učešće u projektu “TRENIRAJ ODGOVORNOST! – osnovni trening za mlade trenere u omladinskom sektoru”. Primljene učesnike očekuju aktivnosti kroz koje će steći znanja i veštine potrebne za kreiranje i realizaciju radionice i treninga putem metodologije omladinskog rada, s naglaskom na  temu zdravi stilovi života. Prijave isključivo slanjem popunjenog APLIKACIONOG FORMULARA nasecprijave@gmail.com najkasnije do srede, 5. avgusta 2015. godine, a povratnu informaciju o eventualnom prijemu, kandidati će dobiti tokom narednog dana. Sve aktivnosti projekta realizuju se na teritoriji Grada Sombora, a uslov za dobijanje sertifikata je prisustvo na minimum 80% predviđenih aktivnosti uključujući i praksu.  Projekat „Treniraj odgovornost! – osnovni trening za mlade trenere u omladinskom sektoru“ realizuje Somborski edukativni centar, finansira Pokrajinski sekretarijat za omladinu AP Vojvodine i Grad Sombor u sklopu konkursa za LAP-a za mlade 2015.