PODRŽANA INICIJATIVA ZA SAMODOPRINOS U SONTI

APATIN DRUŠTVO VESTI

Sonćani će se na referendumu koji treba da se održi od 27. marta do 2. aprila ove godine izjasniti da li su za uvođenje novog mesnog samodoprinosa od tri odsto na sva primanja.Inicijativu je pokrenuo Savet Mesne zajednice Sonta a inicijativu je podržalo i Opštinsko veće.Preostaje samo da se o inicijativi izjasne i odbornici Skupštine opštine .Kako je istakla Renata Kuruc, sekretar Mesne zajednice u Sonti očekuje se da će novim samodoprinosom prikupiti više nego što je prikupljeno sadašnjim samodoprinosom koji ističe 31. jula ove godine.Ovim samodoprinosom prikupljeno je 50 miliona dinara a novac je utrošen na komunalnu infratsrukturu, funkcionisanje sportskih klubova i kulturno-umetničkih društava i za druge potrebe meštana.I novac koji će se prikupiti od novog samodoprinosa biće uložen u poboljšanje uslova života u selu a uz inicijativu za njegovo uvođenje predložen je i program trošenja sredstava.
Opštinsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo i predlog odluke o visini ekonomske cene usluga celodnevnog  i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi Pčelica i u skladu sa tim i cene usluga za boravak dece u ovoj ustanovi.S obzirom na to da je utvrđena nova pravila za utvrđivanje ekonomske cene koja je na osnovu tih merila nešto niža nego do sada, korigovane su i cene koje roditelji plaćaju za decu koja borave u predškolskoj ustanovi.Cena celodnevnog boravka dece u obdaništu staje 3.310, poludnevnog boravka u zabavištu 1.330 dinara dok je cena celodnevnog boravka dece koja pohađaju pripremni predškolski program plaćaju 2.370 a za poludnevni boravak 950 dinara.Korisnici plaćaju 20 odsto ekonomske cene, a oni roditelji koji imaju dvoje dece u ustranovi plaćaju još deset odsto manje, a za decu iz materijalno ugriženih porodica, treće i četvrto dete ne plaćaju kao i deca bez roditeljskog staranja i deca ometena u razvoju.
Kao i na prethodnim sedmicama Opštinskog veća i na današnjoj je razmatran i predlog Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja na području opštine.Za 18 zahteva iz opštinskog budžeta izdvojiće se 850.000 dinara, kako je dogovoreno sa podnosiocima zahteva u vansudskom poravnanju iako je ukupan njihov zahtev iznosio blizu 1,7 miliona dinara.
Na dnevnom redu sednice Opštinskog veća bilo je reči i o dokumentima koji su usklađivani sa novim zakonskim propisima  a utvrđen je i predlog Lokalnog akcionog plana za mlade i predlog odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja opštine u narednoh pet godina.Podržana je i inicijativa Društva pčelara” Dunav” u Apatinu da lokalna samouprava dogovori sa Vojvodinašumama kako bi se vlasnici pčela oslobodili plaćanja pašarine za košnice koje drže u Specijalnom rezervatu Gornje Podunavlje jer, kako je rečeno, postoji zakonski osnov za pokretanje takvog postupka lokalne samouprave.