ОПШТИНА АПАТИН РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

APATIN EKONOMIJA VESTI

Општина Апатин је расписала конкурс за доделу студентских стипендија у износу од по 9.000,00 динара месечно, студентима који имају пребивалиште на територији апатинске општине, за школску 2021/2022. годину.

Право учешћа на конкурсу имају студенти који нису корисници неке од стипендија коју додељују општина Апатин, Аутономна Покрајина Војводина или Република Србија, а који испуњавају следеће опште услове:

-студенти високошколских установа са територије Републике Србије, који имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа,

-који имају пребивалиште на територији општине Апатин,

-који имају држављанство Републике Србије.

Студенти прве године основних студија треба да су редовни студенти свих високошколских установа са седиштем односно одељењем ван Западнобачког округа, а први пут уписују прву годину факултета који похађају и чији збир просека оцена током четворогодишњег школовања треба да буде 17,00 или већи

Студенти од 2 до 6 године основних студија на факултету или вишој школи или студенти од 1-2 године дипломских академских студија (такозвани мастер): да су студенти од друге до четврте године основних академских студија или студенти прве и друге године мастер академских студија са седиштем на територији Републике Србије, који имају седиште, односно одељење ван Западнобачког округа, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који су постигли укупну просечну оцену током целокупног студирања од најмање 8,00.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе следећу документацију:

Студенти прве године основних студија треба да доставе уверење односно потврду са факултета о уписаној школској 2021/2022 години, сведочанства о завршеној првој, другој, трећој и четвртој години средње школе коју су похађали (оригинал или оверена фотокопија), као и потврду о оствареном успеху у све четири године, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) и фотокопију личне карте.

Студенти од 2-6 године основних студија или студенти 1-2 године дипломских академских студија (мастер) треба да приложе уверење односно потврду са факултета о уписаној школској 2021/2022 години студија (оригинал), уверење са факултета о положеним испитима са назначеном укупном просечном оценом студирања, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија), фотокопију личне карте.

Студенти докторских студија

Уверење односно потврду са факултета о уписаној школској 2021/2022 години студија (оригинал), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте.

Пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе у просторијама Општинске управе општине Апатин (канцеларија број 8) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса тј. од 10. новембра 2021. године, закључно са 25. новембар 2021. године. Непотпуне и неблаговремене захтеве комисија ће закључком одбацити, а захтеве студената који не испуњавају услове предвиђене Одлуком о стипендирању студената („Службени лист општине Апатин“ бр. 13/2016, 1/2019 и 12/2019) комисија ће решењем одбацити као неосноване.

Сви студенти који остваре право на студентску стипендију по основу овог конкурса склапање уговора о стипендирању ће морати да потпишу лично, стоји у саоштењу које је стигло у редакцију Дунав радија.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *