ODRŽANA PREZENTACIJA GIS SISTEMA U APATINU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Danas je u opštini Apatin, kompanija Gdi GISDATA iz Beograda održala prezentaciju prototipa Geografskog informacionog sistema (GIS) Apatina. Reč je o računarskom sistemu namenjenom prikupljanju , obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija.

Prezentaciju su održali direktor Gdi GISDATA Ninoslav Mitrić i Vojkan Gajović, koji su predstavili svoju kompaniju i mogućnosti koje nudi GIS Apatina za obradu, analizu i prikaz podataka na mapama. Oni su predsedniku opštine Apatin dr Živoradu Smiljaniću i zaposlenima iz odeljenja za urbanizam i građevinarstvo te Javnog stambenog preduzeća Apatin predstavili Web GIS aplikaciju Nacrta Plana generalne regulacije Apatina kao jedno od rešenja koje nudi Gis.

Opština Apatin je kroz GIS predstavila nacrt Plana generalne regulacije Apatina što omogućuje da ovaj dokument bude dostupan stručnoj i široj javnosti. Kroz Web GIS aplikaciju Nacrt PGR Apatin, zainteresovani građani i organizacije mogu steći uvid u planirane urbanističke i infrastrukturne sadržaje u okviru određenog plana.

Korisnici aplikacije mogu pretraživati planirane namene površina, njihove opise i uslove za uređenje i razvoj, te pretraživati parcele i kućne brojeve kako bi se lakše locirali na zonu od interesa. Takođe, mogu preuzeti dokumente, pregledati sve elemente plana kao i digitalni katastarski plan i ortofoto snimak teritorije. Korišćenjem ove aplikacije, svi građani, zaposleni u javnom i privatnom sektoru i potencijalni investitori mogu se informisati o uslovima i pravilima za građenje na teritoriji koju pokriva predmetni plan.

Prezentacija GIS-a ,Apatin 2016, Vojkan Gajević

 

 

Prezentacija GISA ,Apatin 2016 Prezentacija GISA ,Apatin 2016