ODRŽANA 19. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na dnevnom redu 19. sednice Opštinskog veća opštine Apatin našlo se 29 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, donesen je predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu. Neki od razloga za donošenje ove odluke su preuzimanje poslova JKP „Naš dom“, sredstva koja su obezbeđena kod Pokrajinskog sekretarijata i drugo.

Na 19. sednici OV donet je i predlog odluke o trećim izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu. Predlog izvestioca bio je da se zaposleni iz Mesnih zajednica koji su obavljali komunalne poslove preuzmu u JKP „Naš dom“ Apatin, saglasno zakonskim odredbama, kao i da se poveća broj izvršioca za jedan u Predškolskoj ustanovi „ Pčelica“ i u Slobodnoj zoni Apatin.

Radi regulisanja radno pravnog statusa zamenika sekretara Skupštine opštine Apatin, iznesen je predloga odluke o izmeni i dopuni odluke o načinu obavljanja funkcije predsednika opštine, zamenika predsednika oštine, predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, sekretara Skupštine opštine Apatin, a razmatran je i izveštaja o sprovedenom referendumu o osnivanju Mesne zajednice u Romskom naselju. S obzirom na to da je referendum prošao, formiraće se nova Mesna zajednica.

Članovi OV doneli su predlog odluke o građevinskom zemljištu, a koji govori o propisanim uslovima raspolaganja građevinskog zemljišta (davanje prava službenosti, izdavanje zemljišta, mehanizmi i načini dodele zemljišta).

Na sednici je usvojen je predlog odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama. Promena u odnosu na raniju odluku ogleda se u tome što će se privremeni montažni objekti moći postavljati i na teritorijama koje su u vlasništvu privatnih lica. Odluka bliže uređuje plansko postavljanje i izdavanje površina gde je Opštinsko veće ovlašćeno da određuje lokacije gde će biti postavljen privremeni montažni objekat.

Na dnevnom redu se našao i predlog zaključka u predmetu prigovora doo Majs Odžaci u vezi izgradnje podnog skladišta u Sonti. Prigovor je usvojen.
Opštinsko veće opštine Apatin usvojilo je i predlog zaključka o odobravanju izvođenja pripremnih radova na parcelama 7805/22 i7805/1 k.o. Apatin,  a gde će se naknadno izvršiti postavljanje cevovoda. Takođe je usvojen predlog odluke o visini ekonomske cene usluga, kao i rešenje o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin. Obaveza lokalne samouprave je utvrđivanje cena, a izvestilac je objasnio da cene ostaju iste kao i u predhodnoj 2016. godini.

Članovi OV razmatrali su prve izmene godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu, a koje se ogledaju u povećanju nabavke soli, nabavke autosmećara, javne rasvete, kao i druge izmene. Razmatran je poseban program za korišćenje sredstava iz subvencija za 2017. godinu JKP „Naš dom“ Apatin i planirane pozicije za trošenje subvencija. Takođe, razmatran je izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2016. godinu, kao i programa rada za 2017. godinu Centra za socijalni rad Apatin, Opštinskog kulturnog centra, Narodne biblioteke ,,Miodrag Borisavljević”, Turističke organizacije Apatin, Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih i Crvenog krsta Apatin.

Opštinsko veće razmatralo je i plan rada za 2017. godinu sa izvršenjem plana rada za 2016. godinu Doma zdravlja Apatin, finansijski plan za 2017. godinu i završni račun 2016. godine – ostvarenje i plan za 2016. godinu. Između ostalog, predloženo je da se formira radna grupa koja će sagledati stanje vezano za probleme u Domu zdravlja i Gradskoj apoteci, te pokušati rešiti dugogodišnji problem.

Na 19. sednici OV usvojen je i izveštaja o radu za 2016. godinu, finansijski izveštaj samodoprinosa od 3% i 1% i radne zajednice za 2016. godinu, kao i finansijski plan samodoprinosa od 3% i 1% i radne zajednice za 2017. godinu Mesne zajednice Apatin. Promena je da će se na sledećem izboru za članove Mesne zajednice birati do 11 članova po većinskom izbornom sistemu, a do sada je bilo 15 članova saveta.

Na dnevnom redu današnje sednice razmatran je izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2016. godinu, kao i plan rada i finansijski plan za 2017. godinu Mesnih zajednica Prigrevica, Sonta, Svilojevo i Kupusina.

Članovi veća doneli su predlog godišnjeg programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava u 2017. godini na teritoriji opštine Apatin, a takođe i predlog odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora. Ova, uvek aktuena, tema na današnjoj sednici je donela 10 novih zahteva.

Poslednja tačka dnevnog reda ticala se predloga rešenja u predmetu Žalba Borić Dragane iz Apatina, na rešenje Odeljenja za stambeno – komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko – pravne poslove broj 352-77/2016 – IV/02 od 29.11.2016. godine. Rešenje je poništeno zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i vraća se na ponovno odlučivanje prvostepenom organu.
Sve tačke dnevnog reda 19. sednice OV opštine Apatin jednoglasno su usvojene.