ODRŽANA 16. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

Članovi Opštinskog veća su na današnjoj, 16. sednici usvojili izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin i to za JKP Naš dom, JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam i JP za upravljanje putničkim pristanom i Marinom Apatin.

Po ovoj tački dnevnog reda direktor JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Milan Pavković, komentarišući skladište za biomasu u Prigrevici je rekao da je za početak rada na ovom objektu potrebno zadržati postojeći kontejner te da je za njegovo normalno funkcionisanje potrebno angažovati 10-15  radnika. Takodje je dogovoreno da se u konsultaciji sa predsednikom opštine Apatin Milanom Škrbićem uputi dopis nadležnom sekretarijatu koji bi izdao upustva o daljem postupanju. Na Veću je konstatovano da će projekat skladišta za biomasu poslužiti kao primer za još četiri slična projekta na teritoriji Srbije.

Treća tačka dnevnog reda je bila isplata naknada radi vansudskog poravnanja usled napada napuštenih životinja na teritoriji opštine Apatin. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Miro Nerlović.

-Postoji 14 zahteva ukupno, od kojih su 2 odbijena, a radilo se o napadima mačaka, izjavio je Nerlović. Takođe je rečeno da u oblastima Pivarske ulice i u okolini Doma starih postoji povećana opasnost od napada napuštenih životinja što je zaključeno na osnovu podnetih prijava.

Sve tri tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Izvor-SO Apatin