NA TESTOVIMA VOŽNJE UBUDUĆE BEZ PREPISIVANJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Teorijski deo vozačkog ispita od juče se polaže elektronski, iz jedne prostorije, preko računara u auto-školama. Sve vreme kandidati su pod video-nadzorom, čime se sprečava mogućnost da test polaže neko drugi umesto njih. Mogućnost prevare smanjena je i time što je neophodno da se kandidat uloguje uz pomoć korisničkog imena i šifre, koje dobije u auto-školi, ili uz pomoć čipovane lične karte i elektronskog potpisa, ako ih ima.
Ispite je moguće polagati samo na za tu namenu osposobljenim računarima u auto-školi, jer sa drugih kompjutera nije moguće pristupiti “ispitnom delu”.
U bazi podataka nalazi se 5.000 ispitnih pitanja koja se kandidatima postavljaju metodom slučajnog uzorka. Gotovo je nemoguće da dva kandidata rešavaju identičan test.
Budući vozači od kuće imaju mogućnost onlajn uvežbavanja, a nakon završenog testa odmah znaju da li su položili ili ne. Sam test traje sat vremena. Pitanja ne moraju da se rade po redu, jer postoji opcija da se, ako niste sigurni, na to pitanje vratite i kasnije.
Moguće je i ispravljanje odgovora, ali samo dok vreme za polaganje ispita ne istekne. Da bi kandidat položio ispit, potrebno je da ima 85 odsto tačnih odgovora.
Praktični deo, odnosno vožnja i dalje će se polagati kao i do sada. Obuka i polaganje testova i vožnje za B kategoriju koštaju 58.480 dinara.