LAG- U SONTI ODRŽANO PREDAVANJE O PROIZVODNJI STRNIH ŽITA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Dr Goran Jaćimović, vanredni profesor sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, departmana za ratarstvo i povrtarstvo održao je danas poljoprivrednim proizvođačima iz Sonte stručno predavanje o proizvodnji pšenice. Predavanje je organizovala Lokalna akciona grupa “Dunavski Biser”, u sklopu projekta “Zajedno, dijalogom do razvoja” koji pored programa unapređenja poljoprivrednog razvoja ima za cilj informisanje i edukaciju poljoprivrednih proizvođača o aktivnostima Lokalne akcione grupe, IPARD programu i fondovima kao alternativnom izvoru finansiranja.

Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (11)dr Goran Jaćimović

Kao najveći problem u proizvodnji strnih žita dr Jaćimović je naveo variranje prinosa. Prema nejgovim rečima razlog visokih variranja su klimatske promene, koje zahvataju region Srbije i koje pričinjavaju največu štetu polj.proizvođačima. On je okupljenim poljoprivrednicima preporučio agrotehničke mere sa kojima mogu voditi uspešnu proizvodnju ove izuzetno važne kulture.

– Za ozimu pšenicu, neophodno je uraditi sledeće agrotehničke mere. Prihranjivanje u februaru i martu, uz obaveznu analizu zemljišta, a za jare useve pre setve uzorkovanje zemljišta, obratiti pažnju na zimske padavine, izvršiti korekciju gustine useva na osnovu položaja azota u zemljištu i zimskih padavina, i na osnovu toga voditi tehnologiju gajenja, poručio je dr Jaćimović.

On je pored agrotehničkih mera – obrade, đubrenja, izbora sortimenta i zaštita bilja govorio i štetnosti uklanjanja žetvenih ostataka ili njihovog paljenja na oranicama.

-Apsolutno sam protiv toga, to je gubitak za zemljište, gubitak organske materije. Naročito spaljivanje slame, žetvenih ostataka, kukurozovine, to je izuzetno štetno i po životnu sredinu, ali po zemljište najviše. Uništavaju se korisni mikroorganizmi, gubi se organska materija, sagoreva humus. Odnošenjem hranjivih materija iz bilo kog razloga, da li za ogrev ili neke druge namene utiče na fizičko hemijske osobine zemljišta, strukturu, poroznost. Žetvene ostatke treba obavezno zaoravati i sa tim sačuvati polodnost zeljišta poručio je poljoprivrednicima dr Jaćimović.

Prisustvo oko 30 poljoprivrednih proizvođača iz Sonte najbolja je potvrda opravdanosti održavanja ovakvih predavanja. Sledeća radionica planirana je za ponedeljak 18. decembra u 12.00 sati u velikoj sali SO Apatin, kada će poljoprivrednim proizvođačima pored dr Gorana Jaćimovića predavanje održati i prof. dr Dragana Latković direktorka Departmana za ratarstvo i povrtarstvo.Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (12)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (4)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (7)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (5)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (6)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (9)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (8)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (3)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (2)dr Goran Jaćimović Lokalna akciona grupa Lag, Predavanje u Sonti (1)dr Goran Jaćimović