FORIMIRA SE MREŽA PARLAMENATA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U toku ove jeseni biće formirana mreža parlamenata učenika srednjih i osnovnih škola sa teritorije Opštine Apatin. Umrežavanje učeničkih parlamenata predviđeno Akcionim planom za mlade AP Vojvodine 2015-2020, opšti cilj 5.3. Unaprediti aktivizam mladih u obrazovnim ustanovama kroz rad učeničkih i studentskih parlamenata, a takođe je predviđeno Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Sa tim u vezi, u ponedeljak 25. septembra u OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Apatinu održana je radionica sa ciljem senzibilisanja zaposlenih u obrazovanju za rad sa učeničkim parlamentima.

Radionici su prisustvovali koordinatori parlamenata i stručni saradnici iz škola u apatinskoj opštini i oni su se ovom prilikom se bavili izazovima i mogućnostima u radu parlamenata.

Radionicu su držali članovi Centra za kulturu i obrazovanje Sonta, Nikola Dobrijević, omladinski radnik i koordinator projekta „Apatinska mreža učeničkih parlamenata“ i Anđela Šimunov, predsednica učeničkog parlamenta u Sonti i zamenica predsednika CEKOS-a.

Nakon ove aktivnosti, očekuje se i jedna radionica sa učenicima – predstavnicima parlamenata nakon čega će oni biti osnaženi za formiraju mrežu i realizuju zajedničke aktivnosti.

Projekat „Apatinska mreža učeničkih parlamenata“ realizuje Centar za kulturu i obrazovanje Sonta uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

CEKOS, FORMIRANJE PARLAMENATA SREDNJIH I OSNOVNIH SKOLA (1) CEKOS, FORMIRANJE PARLAMENATA SREDNJIH I OSNOVNIH SKOLA (3) CEKOS, FORMIRANJE PARLAMENATA SREDNJIH I OSNOVNIH SKOLA (4) CEKOS, FORMIRANJE PARLAMENATA SREDNJIH I OSNOVNIH SKOLA (5)