DESETA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN ZAKAZANA ZA PONEDELJAK

APATIN POLITIKA VESTI

Poslednja ovogodišnja, 10. sednica, Skuštine opštine Apatin zakazana je za ponedeljak 26. decembra sa početkom od 11 sati. Na sednici će se naći dnevni red od 20 tačaka među kojima su i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin, kao i predlog odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu.

Direktan prenos možete da slušate u programu Dunav radija.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sednice Skupštine opštine Apatin

2. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2016. godinu

3. Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu

4. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu

– Predlog Zaključka

5. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin
6. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima

7. Razmatranje predloga Odluke o dodeljivanju isključivog prava „JP za upravljanje putevima,planiranje i urbanizam Apatin“ za obavljanje delatnosti u opštini Apatin na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

8. Razmatranje Operativnog plana zimske službe na javnim putevima u opštini Apatin za 2016/17 godinu
– Predlog Zaključka

9. Razmatranje predloga Predloga Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe opštine Apatin za 2016/17 godinu

10. Razmatranje predloga Odluke o metodologiji formiranja cene usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou

11. Razmatranje predloga Pravilnika o kriterijumima i merilima za učešće korisnika u troškovima usluge socijalne zaštite pomoć u kući

12. Razmatranje predloga Pravilnika o kategorizaciji sportova u opštini Apatin

13. Razmatranje predloga Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin

14. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“

15. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Pčelica“

16. Razmatranje druge izmene i dopune Programa poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za 2016. godinu

– Predlog Zaključka

17. Razmatranje Programa poslovanja JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Apatin za 2017. godinu

– Predlog Zaključka

18. Razmatranje predloga Statuta JKP „Naš dom“ Apatin
– Predlog Zaključka

19. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2017. godinu
– Predlog Zaključka

20. Razmatranje Programa poslovanja i posebnog programa na korišćenje subvencija JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom Apatin za 2017. godinu
– Predlog Zaključka