DESETA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA POLITIKA SOMBOR SRBIJA VESTI VOJVODINA

Na desetoj sednici Opštinskog veća opštine Apatin, koja je održana danas u Plavoj sali SO Apatin, usvojeno je svih 24  tačke koje su bile na dnevnom redu.

Usvojeni su predlozi odluke o trećim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2014 godinu, odluke o budžetu opštine Apatin za 2015 godinu, izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin  za 2014  za period januar-septembar, a usvojen je i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama.Utvrđeni su predlozi odluke o donošenju programa komasacije za katastarsku opštinu Kupusina i predlog zaključka o usvajanju izveštaja programa poslovanja JKP „Naš Dom“, JP „Marina“ i program poslovanja JP „Direkcija za Izgradnju“ za 2014 godinu .

Na sednici je utvrđen predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o pristupanju novog člana Slobodnoj zoni „Apatin“ u Apatinu kao i izmenu odluke odluuke o osnivanju slobodne zone „Apatin“ .Ovom odlukom Slobodna zona Apatin proširuje se na parcele u industrijskoj zoni prema Bačkom Gračacu, ukupne površine oko 41 hektar, koje su u javnoj svojini opštine Odžaci.

Na sednici je usvojen i zahtev o dodeli zemljišta Srpskoj Pravoslavnoj crkvenoj opštini  Apatin radi izgradnje crkve u ulici Vuka Karadžića na br 11 u Prigrevici i zemljišta na mesnom groblju radi izgradnje kapele.Veće je usvojilo zahtev o visini naknade štete za 24 oštećena lica, usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora.Za protekla 2 meseca Opštini su upućena 24 ovakva zahteva , 7 u Apatinu, 6 u Romskom naselju, 5  u Prigrevici, 3 u Sonti, 2 u Kupusini i jedan u Svilojevu.Ukupan iznos koji grad treba da isplati na ime štete je 1.096.000, 00(miliondevedesetšest hiljada) dinara.

Snimak sednice:

20141212_080106