„ANKETA POSLODAVACA 2016“

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) od 1. novembra sprovodi „Anketu poslodavaca 2016“, u cilju kontinuiranog praćenja potreba tržišta rada. Anketom će biti obuhvaćeno oko 5.000 poslodavaca iz svih oblasti rada. Iz NSZ apaeluju na kompanije kojima će se uskoro obratiti da učestvuju u ovom istraživanju i da u razgovoru sa anketarima obezbede tražene podatke. Budući […]

Pročitaj još