PAL ABRAHAM, ČUVENI SVETSKI KOMPOZITOR IZ APATINA

Kada su nemačke trupe, 13. aprila 1941. godine, zauzele Beograd, po naređenju okupacionih vlasti, formirana je komisija čiji se primarni zadatak sastojao u  preuzimanju Radio Beograda i evidentiranju gramofonskih ploča sa delima, nepoželjnih kompozitora (na osnovu rasnog, tj. jevrejskog porekla). Među prvima, na spisku zabranjenih autora, čija se dela više nisu smela emitovati (iako su … Nastavi sa čitanjem PAL ABRAHAM, ČUVENI SVETSKI KOMPOZITOR IZ APATINA