ŽENE SVE ČEŠĆE POSEŽU ZA ALKOHOLOM

APATIN DRUŠTVO VESTI ZANIMLJIVOSTI

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije alkoholizam kod žena se povećao više nego duplo u poslednjih četrdeset godina
Pijenje alkoholnih pića, kao i sam problem alkoholizma, znatno više se vezuje za muškarce i time se nepravedno stavlja po strani sve veći problem alkoholizma kod žena. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u odnosu na šezdesete godine 20. veka, danas je broj žena koje prekomerno konzumiraju alkohol više nego duplo veći.
“Prema svetskim istraživanjima, 3% populacije pati od alkoholizma. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 250.000 alkoholičara. Alkoholizam kod žena predstavlja poseban socijalno-medicinski problem, s obzirom na njihovu biološku ulogu, kao i ulogu koju one imaju u porodici i društvu.” – upozorava dr Aleksandar Vujošević, direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i dodaje:
“Tokom 2013. godine od ukupnog broja bolnički lečenih alkoholnih zavisnika  u našoj ustanovi, oko 15% bile su žene.”

Šta karakteriše alkoholizam kod žena?
Žene počinju da piju dosta kasnije, a ono što ih još razlikuje u odnosu na muškarce je da najčešće piju same, krijući se od svih. Nagomilani stres je vrlo često glavni okidač za početak pijenja, što jasno govori da je alkoholizam kod žena simptomatski, odnosno znak nekog drugog poremećaja, kao i “ventil” za oslobađanje od problema i napetih situacija – što vremenom dovodi do uspostavljanja zavisnosti. Praćenjem alkoholizma kod žena, uočeno je da starije žene najčešće piju vino, dok mlađe žene i devojke podjednako vole da piju vino, pivo i žestoka pića.

Bračni problemi, usamljenost, neraspoloženje, manjak samopoštovanja, navike i odnos prema alkoholu stečene u porodici u velikoj meri utiču na nastanak i razvoj alkoholne zavisnosti kod žena.

Kako alkohol utiče na žensko zdravlje?
Kliničkim istraživanjima je potvrđeno da je organizam žene dosta osetljiviji na toksično dejstvo alkohola od muškog organizma. Žene najčešće karakteriše niži rast , manja telesna težina, veći procenat masnog tkiva, kao i manji procenat vode u njihovim telima, u odnosu na muškarce. S obzirom da alkohol prolazi kroz digestivni sistem i meša se sa molekulima vode u organizmu, veći procenat vode u organizmu muškarca usloviće i nižu koncentraciju alkohola, dok kod žena to nije slučaj.
Prekomerno konzumiranje alkohola dovodi do oštećenja zdravlja u većem procentu kod žena u odnosu na muškarce, čak iako piju manje količine alkohola i u kraćem vremenskom periodu. Žene češće oboljevaju od alkoholnog hepatitisa, dok prekomerno konzumiranje alkohola povećava rizik i od raka dojke, naročito kod žena u menopauzi. Takođe, žene koje prekomerno piju češće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, dok samo opijanje povećava i rizik da žena postane žrtva nasilja i seksualnog zlostavljanja.

Brak žena koje prekomerno konzumiraju alkohol
Dok se alkoholizam kod muškaraca u braku prećutno odobrava i pruža mu se adekvatna podrška i pomoć, situacija u slučaju žena je potpuno drugačija. Suprug žene koja ima problem sa alkoholizmom, po otkrivanju problema, vrlo često želi da se razvede što pre, bez postojanja svesti da je možda upravo on svojim ponašanjem doprineo tom stanju. Žene kriju zavisnost što direktno smanjuje mogućnost da se na vreme jave na lečenje. Takođe, karakteristično je da žene čiju su muževi alkoholičari češće piju, u poređenju sa drugim ženama. Mnoge studije pokazuju da su ženske osobe, koje su tokom detinjstva bile seksualno zlostavljane, pod većim rizikom da će tokom života imati problem sa alkoholom.

Fetalni alkoholni sindrom
Fetalni alkoholni sindrom predstavlja posebno veliki problem, koji je sa porastom broja žena koje prekomerno piju postao sve izraženiji. Ovaj poremećaj ukazuje na specifični oblik telesnih abnormalnosti i mentalne retardacije kod dece čije su majke tokom trudnoće pile. Procenjuje se da na svetskom nivou 30-60% trudnica konzumira alkohol. Pobačaji i prevremeni porađaji znatno češće se javljaju kod žena koje piju u toku trudnoće.

Ovaj poremećaj direktno je povezan sa stepenom izloženosti trudnice alkoholu, a stepen i vrsta oštećenja zavise od brojnih faktora, među kojima su vreme izloženosti alkoholu, način života trudnice, uzimanje drugih psihoaktivnih supstanci, pušenje, starost trudnice i drugi.

“Kod novorođenčeta, rođenog od majke koja ima problem sa alkoholom, mogu se javiti karakteristične promene crta lica i beba može biti manje telesne težine na rođenju. Oštećenja mozga mogu kasnije dovesti do problema sa učenjem, pamćenjem, kao i do poremećaja pažnje i teškoća u rešavanju problema. Pijenje u prva tri meseca trudnoće predstavlja veliki faktor rizika, dok čak i umerena upotreba alkohola u prvih sedam nedelja trudnoće može dovesti do pojave nekih od simptoma fetalnog alkoholnog sindroma. Zaključak je jasan – ne postoji umereno pijenje u trudnoći.” – ističe dr Nataša Dostanić, rukovodilac Odeljenja za alkoholizam i politoksikomaniju, u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti.

Simptomi fetalnog alkoholnog sindroma:
Strada centralni nervni sistem. Novorođenčad su psihički zaostala, imaju malu glavu i funkcionalne neurološke poremećaje
Smetnje u somatskom razvoju pri rođenju i razvoju
Deformiteti lica – kratak i uzak očni otvor, mali nos i upalo lice
Minor anomalije – anomalije ušiju, anomalije nepca, iskrivljeni prsti, pojačana maljavost
Major anomalije – razrokost, deformitet skeleta, anomalije srca, genitalnih i drugih organa
Utvrđeno je da deca sa ovim sindromom kasnije imaju manji intelektualni kapacitet, dosta su nemirna i hiperaktivna.
Manje pijenja, manje štete
Kada se posmatra zavisnost od alkoholizma, stručnjaci svakako savetuju da je najbolje uopšte ne počinjati sa konzumiranjem alkohola, ali ukoliko dođe do toga – samokontrola je od presudnog značaja.

“Pijenje je postalo redovna praksa na svim vrstama proslava i tako najčešće počinje, a kasnije se nastavlja sa željom da se pobegne od stresa i svakodnevnice. Važno je da žene znaju da uzimanjem alkohola neće rešiti postojeće probleme, već će samo stvoriti nove.” – ističe dr Nataša Dostanić i dodaje: “Dodatni problem je i velika tolerantnost društva prema alkoholu i zato je neophodno apelovati na žene koje prekomerno konzumiraju alkohol, ali i na članove njihovih porodica, da se po otkrivanju problema krene što pre sa lečenjem. Bitno je da žena zna da nije sama i da ima podršku ukućana, ali i lekara stručnjaka.”

Rizična konzumacija alkohola za žene se definiše kao dnevni unos čistog alkohola veći od 20 grama (~0,2 l vina, ili 0,4 l piva). Visok nivo konzumacije alkohola definiše se kao dnevni unos čistog alkohola veći od 40 grama (~0,4l vina, ili 0,8l piva) za žene.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *