ЗАВРШЕНО ЈЕДНО ОД НАЈВЕЋИХ ПРОЛЕЋНИХ НАСЕЉАВАЊА ЈЕЛЕНА У ЛОВИШТА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

DRUŠTVO SRBIJA VESTI VOJVODINA

У зиму 2020. године, започет је процес насељавања и реинтродукција јелена обичног (Cervus elaphus L.) на подручје Централне Србије. По подацима Републичког завода за статистику из 2019.године процењена бројност јеленске дивљачи у Републици Србији је нешто мања од 6.200, а у централној Србија, упркос добрим природним и станишним условима, матични фондови су само око 1.200 јединки. На подручју АП Војводине бројно стање матичних фондова јеленске дивљачи значајно је боље, матични фондови јелена су око 5.000 јединки, а од тога броја скоро 4.000 јединки јелена су матични фондови у ловиштима посебне намене ЈП “Војводинашуме“.

Тренутна бројност и структура популација јеленске дивљачи и степен њиховог коришћења, посебно у слободној природи, знатно су испод могућности природних потенцијала шумских подручја у централној Србији.

Обични јелен (Cervus elaphus L.) је саставни део укупног биодиверзитета наше земље. Јелен има бројне позитивне утицаје на шумске и друге екосистеме, без њега они не могу адекватно да функционишу. Зато је веома важна реинтродукција (поновно насељавање) и ојачавање постојећих микро-популација матичних фондова јелена из генетски стабилних и здравих популација из других подручја. То је дуг, комплексан, скуп и неизвестан процес.

ЈП “Војводинашуме“ је партнерска страна у националном пројекту “СРБДЕЕР“ који спроводи Управа за шуме РС, а који се односи на реинтродукцију јелена обичног у ловишта на подручје централне Србије. Из својих узгајалишта јеленске дивљачи „Плавна“ и „Козара“ у 2020.години је ловиштима у централној Србији испоручено 24 јединке обичног јелена, а у 2021.године је испоручено 76 јединики обичног јелена у односу полова 1:1. За две године је селектовано, ухваћено, успешно транспортовано до јеленских прихватилишта и насељено на подручју централне Србије 100 јединки обичног јелена из ловишта ЈП “Војводинашуме.“ У 2020. и 2021.години јединке обичног јелена из наших узгајалишта су са успехом насељавана на подручје Таре, Златибора, Копаоника, Златара, Копаоника и Хомољских планина.

У 2022.години је у плану да се настави са испорукама, уз даље повећање броја јединки обичног јелена за испоруку. Очекујемо да у 2022.години испоручимо нових 100 јединки обичног јелена (Cervus elaphus L.). Осим из постојећих узгајалишта обичног јелена у ловиштима „Козара“ и „Плавна“, планира се изградња ловно-узгојних објеката (хватаљки за крупну дивљач) у ловиштима “Апатински рит“, „Вршачке планине“; „Делиблатска пешчара“, „Каракуша“ и „Босутске шуме“.

Јелен обични (Cervus elaphus L.) у чувеним европским и светским ловиштима представљаја економски и биолошки најзначајнију и најатрактивнију ловну врсту дивљачи. За развој ловства као привредне делатности у оквиру „зелене економије“ и ловног туризма као сегмент елитног туризма једне државе, јелен обични (Cervus elaphus L.) је носећа гајена врста која може да буде генератор развоја ловства и ловног туризма једне државе.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *