ZA PROJEKTE IZ OBLASTI TURIZMA, KULTURE, OMLADINSKE POLITIKE I SOCIJALNE ZAŠTITE 4.800.000,00 DINARA

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opština Apatin raspisala je šest novih konkursa iz oblasti turizma, kulture, omladinske politike, socijalne zaštite. Rok za prijave na konkurs za finansiranje crkava i verskih zajednica je 5. maj dok je za ostalih pet konkursa zatvaranje predviđeno 10 dana kasnije, odnosno 15. maja 2017. godine. Lokalna samouprava je za ove konkurse iz budžeta predvidela ukupno 4 miliona i 800 hiljada dinara, od čega je će po projektu najviše otići crkvama i verskim zajednicama ukupo dva miliona.

KONKURSI

1. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Apatin u 2017. godini.

Sredstva po ovom konkursu, dodeljuju se tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama koje se nalaze na teritoriji opštine Apatin za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa na teritoriji opštine Apatin. (2.000.000,00 dinara)

2. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti kulture na teritoriji opštine Apatin u 2017. godini.

U pitanju je konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za ostvarivanje javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti kulture na teritoriji opštine Apatin, a podrazumevaju programe i projekte u kulturi i projekte umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi. (700.000,00 dinara)

3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti omladinske politik na teritoriji Opštine Apatin u 2017. godini. (600.000,00 dinara)

4. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti socijalne zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom i ugroženih grupa građana na teritoriji Opštine Apatin u 2017. godini

Ovaj konkurs se odnosi na programe i projekte za unapređenje projekata iz oblasti socijalne zaštite, unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i ugroženih grupa građana, na teritoriji opštine Apatin. (800.000,00 dinara)

5. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti razvoja turizma na teritoriji opštine Apatin u 2017. godini. (500.000,00 dinara)

6. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji opštine Apatin u 2017. godini.

Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja stanja životne sredine, organizovanje skupova-manifestacija i edukativnih programa sa ciljem razvoja, zaštite i unapređenja životne sredine u opštini Apatin, kao i podizanja svesti javnosti o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine. (200.000,00 dinara)

Detalji o svakom konkursu pojedinačno mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine Apatin: soapatin.org ili preuzeti na sajtu http://www.soapatin.org