USPEŠNA GODINA REALIZACIJE JAVNIH RADOVA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U Zapadnobačkom okrugu ove godine je realizacijom javnih radova radno angažovano 566 nezaposlenih lica. Objavljeno je pet javnih poziva, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, na kojima su ugovori potpisani sa 98 izvođača , a ukupna vrednost ovih javnih radova je 56,5 miliona dinara.

Kroz javne pozive namenjene radnom angažovanju osoba sa invaliditetom u javnim radovima zaposleno je 60 osoba sa invaliditetom. U ovaj projekat se uključilo 13 izvođača radova za šta je izdvojeno 4,8 miliona dinara Svi projekti su odobreni na period od tri meseca.

Najveći broj projekata vezan je za uređenje javnih zelenih površina, dečijih igrališta, školskih dvorišta, a takođe i za pomoć i zaštitu socijalno ugroženih lica, izradu narodnih nošnji i uređenje klubova za mlade.