UKIDANJE KOMUNALNIH USLUGA KORISNICIMA KOJI NE IZMIRUJU SVOJA DUGOVANJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Na 18. sednici SO Apatin, većinom glasova je usvojena odluka obustave pružanja komunalnih usluga građanima koji odbijaju da isplate svoja dugovanja.

Nedeljko Bračika, vd direktora JKP ,,Naš dom”, kao izvestilac po ovoj tački, istakao je kako je u pitanju akt koji jedinica lokalne samouprave mora da donese, u skladu sa zakonom, a kako bi pružalac usluga mogao da primeni određene mere prema onima koji ne ispunjavaju svoje obaveze.

– JKP ,,Naš dom” iz Apatina poslednjih godina ima puno problema kada je u pitanju naplata komunalnih usluga. Zakon je regulisao načine naplate, te je, u skladu sa tim, jedinica lokalne samouprave u obavezi da donese akt kojim će se problem naplate dugovanja rešiti. Pružanje komunalnih usluga je od opšteg interesa i po pravilu ne može biti obustavljeno krajnjem korisniku, osim u slučaju predviđenim zakonom o komunalnim delatnostima i opštinskom odlukom o komunalnim delatnostima. Mere koje pružalac komunalnih usluga može da preduzme na osnovu ove odluke su pismena opomena, smanjenje protoka vode putem uređaja za regulaciju protoka i potpuna obustava pružanja komunalne usluge. Pismene opomene većinom nisu imale pozitivan efekat, te smo prinuđeni da preduzmemo sledeću meru, a to je smanjenje protoka vode. U pitanju je mera koja se preduzima putem uređaja za regulaciju količine vode, uz pomoć kojeg će se korisnicima koji ne plaćaju usluge ograničiti korišćenje vode u toj meri da će moći da sipaju čašu vode da popiju, ali neće moći da koriste wc kotlić, bojler, mašine za pranje sudova i veša. Ukoliko i nakon ove mere korisnik ne isplati svoja dugovanja, biće mu u potpunosti ukinuto korišćenje komunalnih usluga, objasnio je Bračika.

Prema ovoj odluci, za korisnike čija dugovanja iznose ispod 20.000 dinara, pružalac komunalne usluge može da primeni smanjenje protoka uz pomoć uređaja za regulaciju količine, ali ne i potpunu obustavu, dok za dugovanja veća od 20.000 dinara pružalac usluge može u potpunosti da obustavi pružanje komunalne usluge, nakon što je ne kraće od 30 dana prvo primenio meru smanjenja protoka vode. U slučaju da korisnik u međuvremenu isplati svoja dugovanja ili ugovori reprogram duga, u roku od 48 sati biće mu omogućeno normalno korišćenje vode.

Bračika se takođe zahvalio svim građanima opštine Apatin koji svoje obaveze izmiruju na vreme.
Ištvan Peter, odbornik SO Apatin, istakao je kako su meštani Kupusine među najodgovornijima kada je naplata komunalnih usluga u pitanju i da su njihove analize pokazale da su upravo oni najbogatiji, koji troše preko 200 kubika vode mesečno, ti koji ne izmiruju svoja dugovanja.
– Do skoro su Mesne zajednice te koje su vršile naplatu komunalnih usluga. U Kupusini je najbolja naplata ovih usluga u celoj opštini. Međutim, kad smo vršili analize, došli smo do iznenađujućeg podatka. Siromašniji meštani sela uredno plaćaju vodu, za razliku od bogatih koji ne plaćaju. Oni koji troše preko 200 kubika mesečno su ti koji ne plaćaju. Nije korektno da pošten i savestan građanin plaća ono što nesavesni građani neće, rekao je Peter i dodao da voda nije socijalna kategorija.

Predsednik opštine Apatin, Milan Škrbić, na sednici je rekao da su dugovanja prema JKP-u ,,Naš dom” izuzetno visoka i da se ta dugovanja prvenstveno odnose na privredne subjekte.
– Dugovanja su toliko visoka da je doveden u pitanje rad JKP-a ,,Naš dom”. Ovde niko ne govori o prosečnom građaninu opštine Apatin. Najveća dugovanja odnose se na privredne subjekte i pravna lica. Važno je napomenuti da su svima ponuđene opcije reprograma, dogovora, plaćanja na rate, kako god se pojedinac dogovori sa pružaocem komunalnih usluga. Da budem otvoren, najviše problema imamo sa pojedinim privrednim subjektima, koji su čak izuzetno drski i bezobrazni. Oni neće, nisu do sada plaćali, a verovatno nemaju ni nameru da plate, a veliki su potrošači. Njihovi dugovi su evidentirani i ne mogu da se otpišu i ova odluka se treba doneti prvenstveno zbog njih, a u skladu sa zakonom, rekao je Škrbić.