UBUDUĆE BEZ ZAKUPLJENIH STRANAČKIH TERMINA NA TELEVIZIJAMA ZA VREME PREDIZBORNE KAMPANJE

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

PREDIZBORNA kampanja proteći će prvi put bez zakupljenih stranačkih termina na televizijama, kako kažu u Regulatornom telu za elektronske medije (REM). Mitinzi će moći da budu emitovani, ali prema procenama urednika, kao deo predizbornog programa i bez diskriminacije stranaka.
Još jedna novina je da ovog puta i komercijalne televizije moraju sa strankama da potpišu ugovore o saradnji, ako žele da se njihov program emituje. Do sada su tu obavezu imali samo javni servisi – Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine.
Kako bi u kampanji bilo što manje kršenja pravila, stručne službe REM rade pojačano.
Da ne bi dobili kaznu, emiteri će morati da poštuju Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, koji je REM objavio. Tamo je, između ostalog, navedeno da predizborni program mora biti odvojen zvukom i slikom od ostatka programa, a tokom trajanja mora da bude jasno označen tekstualnim obaveštenjem. Ne sme se emitovati u toku i najmanje deset minuta pre ili nakon emitovanja emisija za maloletnike. REM će reagovati na svaku nepravilnost.
Zabranjeno je prikriveno emitovati predizborni program, predstavljajući ga kao informativni ili neki drugi program. Sve liste na televizijama moraju da budu zastupljene “bez diskriminacije”, kaže pravilnik.
Televizije imaju obavezu da emituju političke oglase svih izbornih lista. Ako je zainteresovanost veća od slobodnih reklamnih minuta, oni moraju da budu raspoređeni srazmerno zainteresovanosti.
Televizije ne smeju u udarnim terminima, kao vesti dana i glavne naslove, da objavljuju istraživanja javnog mnjenja koja procenjuju kako se stranke “kotiraju”.
Političari, tokom predizborne kampanje, ne smeju da gostuju u zabavnim emisijama, igranom, dečjem i sličnim programima. Izuzetak je samo ako je sadržaj snimljen bar godinu dana pre raspisivanja izbora. Zabranjeno im je i da preuzimaju ulogu voditelja i reportera u TV programima.