U SREDU DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Deveta sednica Skupštine opštine Apatin održaće se u sredu 30. novembra 2016. godine sa početkom od 11 sati, a kao i prethodnu i ovu će te moći direktno da pratite na talasima radio Dunava.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sednice Skupštine opštine Apatin

2. Predlog Odluke o raspisivanju referenduma u Romskom naselju na teritoriji opštine Apatin,

3. Predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu,

4. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin,

5. Predlog Odluke o dopunama Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa područja opštine Apatin,

6. Predlog Odluke o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin,

7. Predlog Odluke o pokriću troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin,

8. Predlog Odluke o regresiranju troškova smeštaja učenika,

9. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Apatin

– Predlog Zaključka

10. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Prigrevica

– Predlog Zaključka

11. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Sonta

– Predlog Zaključka

12. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Kupusina

– Predlog Zaključka

13. Razmatranje Statuta Mesne zajednice Svilojeva

– Predlog Zaključka

14. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za rodnu ravnopravnost

15. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost.

16. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin

17. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za davanje naziva i preimenovanje ulica i trgova u opštini Apatin

18. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost “ Prigrevica

19. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost “ Prigrevica

20. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

21. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

22. Predlog Rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Apatin

23. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Komisije za predstavke i žalbe

24. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Komisije za predstavke i žalbe

25. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Košarkaškom klubu Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu kluba