U PETAK ZASEDA SKUPŠTINA OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO POLITIKA SOMBOR VESTI VOJVODINA

Sednica Skupštine opštine Apatin, dvadeseta po redu,  zakazana je za petak 26. decembra 2014. godine u 9 časova. Odbornici će razmatrati više tačaka dnevnog reda, među kojima i  predlog odluke o trećim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin za 2014 godinu, odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu, informacija o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin  za 2014.  za period januar-septembar, i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama.Odbornici će doneti odluku o donošenju programa komasacije za katastarsku opštinu Kupusina i odluku o usvajanju izveštaja programa poslovanja JKP “Naš Dom”, JP “Marina” i program poslovanja JP “Direkcija za Izgradnju” za 2014. godinu.

Na dnevnom redu Skupštine biće i Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o pristupanju novih članova Slobodnoj zoni “Apatin” u Apatinu kao i izmenu odluke o osnivanju Slobodne zone Apatin, te predlog odluke o Lokalnom akcionom  planu zapošljavanja u opštini Apatin za 2015. godinu

Dnevni red OVDE