U PETAK TREĆA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

U petak 1. jula 2016. godine sa početkom od 9 sati, održaće se treća sednica Opštinskog veća opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od 6. tačaka među kojima je i razmatranje pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Opštinskog veća opštine Apatin.

2. Predlog Odluke o izboru kandidata za načelnika Opštinske uprave opštine Apatin.

3. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin.

4. Predlog rešenja o naknadi za pregled umrlih lica i stručno utvrđivanje vremena i uzrok smrti za lica umrla van zdravstvene ustanove.

5. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radni mirnog rešavanja spora.

6. Razno.