U PETAK ŠESTA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Šesta sednica opštinskog veća opštine Apatin održaće se u petak (9.maja) sa početkom od 09,00 sati u Maloj sali Skupštine opštine Apatin. Na sednici će biti razmatrane sledeće tačke:

1. Usvajanje zapisnika sa 5.sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje predloga Odluke o prvim izmenama I dopuna Odluke o budžetu opštine Apatin za 2014.godinu

3. Utvrđivanje predloga Godišnjeg programa o prvim izmenama I dopuna Odluke od budžetu opštine Apatin za 2014.godinu

4. Utvrđivanje predloga Odluke o donošenju Programa komasacije za katastarsku opštinu Kupusina

5. Utvrđivanje predloga Godišnjeg Programa komasacije za katastarsku opštinu Kupusina

6. Utvrđivanje predloga Odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Kupusina

7. Utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina

8. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije dela bloka 52 u Apatinu

9. Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izmene I dopune Plana detaljne regulacije prečistača otpadnih voda I kamionskog terminal sa pripadajućom infrastrukturom u Apatinu

10. Utvrđivanje predloga Rešenje o otuđenju zemljišta parcela br. 2677 k.o Apatin, Bomeštar Saši I Ljubinki iz Apatina

11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Apatinskoj pivari Apatin za sanaciju trotoara u ulici Trg Oslobođenja u Apatinu

12. Predlog Zaključka o odobravanju otkupa dela zemljišta parcela br. 1489/1 k.o. Prigrevica, Nišević Veri iz Prigrevice radi legalizacije objekta

13. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Bošnjak Petru iz Sonte za upis vlasništva na bespravno izgrađenom objektu na delu zemljišta parcele br. 941 k.o. Sonta

14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Šod Editi, Laslu i Ani iz Kupusine za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu na delu parcele br. 5488/20 k.o. Kupusina

15. Razmatranje Pravilnika o izmenama I dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju I sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin

16. Predlog Rešenja o imenovanju članova organizacionog odbora 51 „Apatinskih ribarskih večeri“ i 5 Ličke olimpijade

17. Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za dodelu građevinskog zemljišta u javnoj svojini u opštini Apatin

18. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu građevinskog zemljišta u javnoj svojini u opštini Apatin

19. Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za O.Š „Žarko Zrenjanin“ Apatin

20. Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za O.Š „Jožef Atila“ Kupusina

21. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoći Dušanu Dubajiću iz Apatina

22. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora

23. Razno…

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *