У ПЕТАК 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN POLITIKA VESTI

36. седница Скупштине општине Апатин биће одржана 27. децембра 2019. године од 10 сати, у великој сали Локалне самоуправе. Одборници ће у оквиру дневног реда који има 17 тачака разматрати следеће:

1.Разматрање Извештаја Мандатно-имунитетске комисије
-Предлог Решења о престанку мандата одборника Илије Бурсаћа
-Предлог Решења о верификацији мандата одборника Вељка Балаћа

2.Предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину

3.Предлог Кадровског плана Општинске управе општине и Правобранилаштва општине Апатин за 2020. годину

4.Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Апатин за 2019. годину

5.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Апатин

6.Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословних просторија

7.Разматрање Програма пословања за 2020. годину и Посебног програма за коришћење средстава из субвенција за 2020 годину ЈКП „Наш дом“ Апатин
-предлог Закључка

8.Разматрање Програма пословања за 2020. годину и Посебан програм намене и динамике коришћења средстава субвенција за 2020. годину ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин
-предлог Закључка

9.Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места Туристичке организације Апатин
-предлог Закључка

10.ПредлогРешења о разрешењу члана Савета за образовање, културу и спорт

11.ПредлогРешења о именовању члана Савета за образовање, културу и спорт

12.ПредлогРешења о разрешењу председника Кадровско-административне комисије

13.ПредлогРешења о разрешењу члана Кадровско-административне комисије

14.ПредлогРешења о именовању председника Кадровско-административне комисије

15.ПредлогРешења о именовању члана Кадровско-административне комисије

16.ПредлогРешења о разрешењу директора Установе за стручно оспособљавање одраслих

17.ПредлогРешења о именовању в.д.директора Установе за стручно оспособљавање одраслих

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.