U PETAK 28. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

U petak 27. novembra u velikoj sali opštine Apatin biće održana 28. sednica Skupštine opštine Apatin na kojoj će se naći dnevni red od 13 tačaka.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sednice Skupštine opštine Apatin.

2. Predlog odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu.

3. Razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2015. godinu za period januar-septembar 2015. godine.

4. Predlog odluke o davanju naziva ulice u RTC-u Apatin “Ulica Italijanskog prijateljstva”.

5. Predlog odluke o pribavljanju u svojinu opštine Apatin nepokretnosti na katastarskoj parceli broj 851, upisano u list nepokretnosti broj 530 k.o. Apatin, od poklonodavca Lukić Latinke.

6. Predlog rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta na katastarckoj parceli od broj 8969/2 do broja 8969/17, upisano u list nepokretnosti 4604 k.o. Apatin u urbanističkom bloku broj 83 u Apatinu.

7. Predlog rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije “Apatin” Apatin.

8. Predlog rešenja o razrešenju članova školskog odbora gimnazija “Nikola Tesla” Apatin.

9. Predlog rešenja o imenovanju članova školskog odbora gimnazija “Nikola Tesla” Apatin.

10. Predlog rešenja o razrešenju člana školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin.

11. Predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin.

12. Razmatranje druge izmene programa poslovanja JKP “Naš dom” Apatin za 2015. godinu.

13. Razmatranje četvrte izmene programa poslovanja JP “Direkcija za izgradnju” za 2015. godinu.