U NEDELJU REFERENDUM O SAMODOPRINOSU VREDNOM 400 MILIONA DINARA

APATIN EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

U Apatinu će u nedelju, 8. novembra početi dvonedeljno izjašnjavanje za uvođenje novog samodoprinosa od 3 odsto, a ukoliko se izglasa sredstva će biti bi se utrošena na izgradnju komunalne infrastrukture čime bi se poboljšao kvalitet života u svim sredinama. Ukupan iznos sredstava koji se planira ostvariti u narednom petogodišnjem periodu iznosi 400.000,000 dinara.

Tradicija samodoprinosa na području apatinske opštine traje skoro pet decenija i tu praksu treba nastaviti jer zahvaljujući novcu od samodoprinosa moguće je konkurisati za sredstva iz viših instanci u državi ili pri evropskim fondovima jer se svuda traži i lično učešće.

– Od sredsatva prikupljenih samodoprinosom od tri odsto, planirano je komunalno uređenje grada, jer sredstva koristimo kao inicijalna za dobijanje kredita i donacija, pa je vrednost urađenog mnogo veća nego što se prikupi sredstava- rekao je sekretar MZ Apatin Milan Lavrnić.

GRAĐANI SAMODOPRINOSOM IZGRADILI APATIN

Sadašnji samodoprinos od tri odsto, osim u Kupusini gde je predvidjeno dva odsto, ističe do kraja godine, a ukoliko se meštani pomenutih mesta izjasne za uvodjenje novog samodoprinosa on bi se plaćao od 1. Januara 2016. do 31. Decembra 2020. godine. Izjašnjavanje na referendumu u Apatinu će biti od 8. do 22. novembra, dakle, dve nedelje, dok će u selima referendum trajati od 15. do 22.novembra.

Odluka o uvođenju samodoprinosa donosi se referendumom, a odluku donose građani koji imaju izborno pravo i prebivalište u naseljenom mestu Apatin.
Penzioneri na osnovu posebne pisane izjave mogu dobrovoljno uplaćivati samodoprinos po osnovu penzija ostvarenih u zemlji i inostranstvu.

Samodoprinos se uvodi za period od pet godina počev od 01.01.2016. do 31.12.2020. godine.Za prikupljanje, priliv i naplaćivanje sredstava samodoprinosa, za vršenje kontrole obračuna, naplate i uplate sredstava samodoprinosa, nadležan je Odsek za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave.Skupština opštine Apatin i Savet Mesne zajednice Apatin su dužni da najmanje jednom godišnje informišu građane o naplati i korišćenju sredstava samodoprinosa putem sredstava javnog informisanja.

Referendum o uvođenju samodoprinosa na teritoriji naseljenog mesta Apatin održaće se od nedelje 08. novembra 2015. godine u vremenu od 08,00 do 20,00 časova do nedelje 22. novembra 2015. godine.

SAMODOPRINOS
PROGRAM
NAMENE SREDSTAVA SAMODOPRINOSA ZA PERIOD OD 01.01.2016. DO 31.12.2020.GODINE

1. – SUFINANSIRANjE IZGRADNjE RTC-A, SLOBODNE ZONE I LUKE „APATIN“ U FUNKCIJI OTVARANjA NOVIH RADNIH MESTA,
2. – FINANSIRANjE IZGRADNjE OBJEKTA JASLICA U DEČIJEM VRTIĆU „PČELICA“ APATIN,
3. – ZAVRŠETAK IZGRADNjE ZAVRŠNE FAZE PRIMARNE I SEKUNDARNE MREŽE FEKALNE KANALIZACIJE SA KUĆNIM PRIKLjUČCIMA ( SAMO U NASELjU ROMA),
4. – OTPLATA ANUITETA PROISTEKLIH PO OSNOVU ZADUŽENjA NASTALIH PRILIKOM IZGRADNjE FABRIKE VODE UAPATINU
5. – SUFINANSIRANjE IZGRADNjE PREČISTAČA OTPADNIH VODA ( PPOV ),
6. – IZGRADNjA NOVIH I REKONSTRUKCIJA I REHABILITACIJA POSTOJEĆIH PEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA,
7. – IZGRADNjA NOVIH, REKONSTRUKCIJA I REHABILITACIJA I ODRŽAVANjE POSTOJEĆIH SAOBRAĆAJNICA I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE,
8. – NASTAVAK IZGADNjE PARKINGA,
9. – INICIJALNA SREDSTVA ZA ZAOBILAZNICU OKO APATINA,
10. – PROŠIRENjE NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE MREŽE U APATINU,
11. – HORTIKULTURALNO UREĐIVANjE JAVNIH POVRŠINA, PO PROJEKTU
ŠUMARSKOG FAKULTETA BEOGRAD,
12. – NASTAVAK IZGRADNjE DEČIJIH I SPORTSKIH IGRALIŠTA,
13. – UREĐENjE I ODRŽAVANjE ATARSKIH PUTEVA U K.O. APATIN,
14. – FINANSIRANjE IZGRADNjE JAVNIH ČESMI PORED DEČIJIH I SPORTSKIH
IGRALIŠTA ,
15. – FINANSIRANjE IZRADE IDEJNIH I GLAVNIH IZVOĐAČKIH PROJEKATA SA
TEHNIČKOM KONTROLOM ISTIH,
16. – SUFINANSIRANjE SPORTSKIH KLUBOVA I SPORTSKIH OBJEKATA,PO
ODLUKAMA SAVETA,
17. – UREĐENjE OBJEKATA KULTURE I FIZIČKE KULTURE,
18. – KOŠENjE I ODRŽAVANjE JAVNIH POVRŠINA ČIJE ODRŽAVANjE NIJE
PREDVIĐENO PROGRAMOM JKP „NAŠ DOM“ KOD STARAČKIH DOMAĆINSTAVA,
19. – NABAVKA KONTEJNERA U URBANISTIČKIM BLOKOVIMA,
20. – ODRŽAVANjE DOMA PENZIONERA I DELIMIČNO FINANSIRANjE PROGRAMSKIH
I REDOVNIH AKTIVNOSTI ISTIH,
21. – STVARANjE PREDUSLOVA ZA RAD MLADIH I SERVISIRANjE NjIHOVIH
PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI PO ODLUKAMA SAVETA MZ,
22. – DEZINFEKCIJA,DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA I
DOMAĆINSTAVA,
23. – KREČENjE I ODRŽAVANjE JAVNIH OBJEKATA I PROSTORIJA OD OPŠTEG
INTERESA,
24. – UREĐENjE SMETLIŠTA I DIVLjIH DEPONIJA,
25. – ODRŽAVANjE POSTOJEĆIH OTVORENIH KANALA U APATINU,
26. – INICIJALNA SREDSTVA ZA SPOROĐENjE KOMASACIJE U APATINU,
27. – DELIMIČNO SUFINANSIRANjE KULTURO UMETNIČKIH DRUŠTAVA,
28. – POMOĆ UDRUŽENjIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA U VIDU
DOTACIJA I HUMANITARNE POMOĆI PO ODLUKAMA SAVETA,
29- ODRŽAVANjE I FINANSIRANjE OBJEKATA VERSKIH ZAJEDNICA- CRKAVA I
HRAMOVA BEZ OBZIRA NA VEROISPOVEST, PO ODLUKAMA SAVETA,
30- NOVČANA POMOĆ PORODICAMA STRADALIM OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA PO ODLUKAMA SAVETA,
31- FINANSIRANjE IZGRADNjE OSTALIH I DRUGIH KOMUNALNIH OBJEKATA OD
OPŠTEG INTERESA PO ODLUKAMA SAVETA MZ,
32- FINANSIRANjE TROŠKOVA UVOĐENjA I REALIZACIJE MESNOG
SAMODOPRINOSA
33- FINANSIRANjE I DRUGIH NESPECIFICIRANIH AKTIVNOSTI PO ODLUKAMA SAVETA MZ,
Referendum o uvođenju samodoprinosa na teritoriji naseljenog mesta Apatin održaće se od nedelje 08. novembra 2015. godine u vremenu od 08,00 do 20,00 časova do nedelje 22. novembra 2015. godine