U ČETVRTAK 16. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

U četvrtak 12. oktobra sa početkom od 9 sati odžaće se 16. Sednica Skupštine opštine Apatin za koju je predviđen dnevni red od 14. tačaka među kojima je i Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu, kao i Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o
budžetu opštine Apatin za 2017. godinu.

Direktan prenos možete pratiti u programu Dunav radija na 98,7 mHz.

D N E V N I R E D

1. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2017. godinu

2. Razmatranje Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2017. godinu
– Predlog Zaključka

3. Predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu

4. Predlog Rešenja o prenosu zemljišta, bez naknade sa opštine Apatin na Republiku Srbiju-lučko područje

5. Predlog Odluke o izmenama Odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta

6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravobranilaštvu opštine Apatin

7. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije koja će obavljati poslove pravobranilaštva

8. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Stevan Hristić“ Apatin

9. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za posebno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Stevan Hristić“ Apatin

10. Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

11. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin

12. Razmatranje drugih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2017 godinu, kao i prvih izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija za 2017. godinu

-Predlog Zaključka

13. Razmatranje drugih izmena Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin, kao i prvih izmena Posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija za 2017. godinu

-Predlog Zaključka

14. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2016/2017 godinu, kao i na plan rada za školsku 2017/2018 godinu

-Predlog Zaključka