SPOMENICI PREPUŠTENI ZABORAVU

Kako blede uspomene na nekadašnju Jugoslaviju, tako bede i uspomene na spomenike u selima i gradovima. Na Drugom zasedanju AVNOJ-a 29. novembra/studenog 1943. godine zbačena je monarhija i proglašena Demokratska Federativna Republika Jugoslavija. Novi ustav je donet 31. januara/siječnja 1946. godine i promenila je naziv u Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Ustav je imenovao pet nacija […]

Pročitaj još