ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА НОВЕ ОДЛУКЕ: ПОРОДИЉЕ У ОПШТИНИ АПАТИН МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Објављивањем Одлуке Уставног суда Србије број IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године, престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује на основу збира месечних основица […]

Pročitaj još