KRALJEVSKI VRT-TREĆI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP

На основу члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (”Службени гласник РС”, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017 и 94/2018) и Одлуке Општинског већа општине Апатин бр. 464-26 /2018-III од 21.маја 2018. године, Комисија за спровођење […]

Pročitaj još