АПАТИН ДОБИЈА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ ЗА ПРЕТОВАР И СЕПАРАЦИЈУ ОТПАДА

За успостављање одрживог система управљања отпадом неопходно је удруживање општина, па је у Војводини већ формирано девет региона – Нови Сад, Сремска Митровица, Панчево, Инђија, Кикинда, Суботица, Зрењанин, Сомбор и Вршац. Сомбор је регионални центар у ком ће, осим те локалне самоуправе отпад одлагати општине Апатин, Кула, Oџаци и Бач. На простору садашње несанитарне депоније […]

Pročitaj još