ТЕГЉЕЊЕ ЛАЂА ДУНАВОМ

Из непосредне околине Апатина као и разних места широм Бачке, сливали су се годишњи уроди жита на апатинско пристаниште и складиштили (у одређеној мери након прераде у брашно, у дунавским воденицама) у војни провијант и велики житни магацин (у ранијем периоду). Након тога, лађама житарицама великог капацитета, жито се транспортовало Дунавом на разне дестинације. Током […]

Pročitaj još

ЈОЗЕФ KЛАЈНЕР-АПАТИНСKИ ХИПЕРРЕАЛИСТИЧНИ УМЕТНИK

Kада је 1921. године преминуо Јохан Раушенбергер, познати апатински просветни радник (дугогодишњи професор и директор Грађанске и Занатске школе), иницијатор и реализатор многих значајних друштвених догађаја у граду (између осталог најзаслужнији за организацију, 1874. године, Прве занатске изложбе у Апатину која је уједно била и прва занатска манифестација овакве врсте у тадашњој Мађарској), ученици су […]

Pročitaj još

АПАТИНСKО ПОДРУЧЈЕ У БРОНЗАНОМ ДОБУ

Бронзано доба представља у историји, уметности и друштвено-економским односима Аатина изузетно значајну етапу. Можемо га сместити у хронолошки оквир, који са мањим или већим одступањима обухвата перииод од 2000. г. пре. н. е. па све до 1000. г. пре.н.е. У овој епохи долази до усавршавања металургије бронзе (легура бакра и калаја), што резултира савршенијим и […]

Pročitaj još

АПАТИНАЦ ИЗРАДИО НАМЕШТАЈ ЗА ТИТА

Kао и у претходним вековима, и у периоду након завршетка Другог светског рата, 1945. године, апатинско занатство је имало појединце који су се својим талентом и стручношћу издизали на највиши квалитативни ниво. Један од таквих био је столарски мајстор Јосип Ђурица, чији су поједини столарски производи високо правазилазили уобичајене стандарде и по свим елементима прелазили […]

Pročitaj još

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА УСПЕЊА МАРИЈИНОГ

Након катастрофалне поплаве (1795.), која је у потпуности девастирала велики део грађевинског фонда Апатина, почиње, крајем 18. и почетком 19. века, динамичан период формирања новог, урбаног дела Апатина. Поред низа јавних грађевинских здања (школа, општинска кућа, месница, гостионица, итд.), једну од кључних урбанистичких тачака, новоформираног градског језгра, представља објекат сакралног карактера, римокатоличка црква Успења Маријиног. […]

Pročitaj još

NASTANAK I ŽIVOT ROMSKOG NASELJA

Na osnovu dosadašnjih istraživanja, možemo konstatovati da se jedna grupa tzv.vlaških Cigana, poreklom iz današnje Rumunije, trajno naseljava na ovom području nakon 1825. ili tokom 40-ih godina 19. veka (prema sopstvenom predanju došli su kao goniči konja za vuču dunavskih lađa). Za razliku od ostalih sunarodnika, rano su prekinuli sa tradicionalnim, čergarskim načinom života i […]

Pročitaj još

TURSKA OKUPACIJA APATINA

Želeći da iskoristi konfuznu situaciju u Ugarskoj, oslabljenoj i razjedinjenoj feudalnom anarhijom, turski sultan Sulejman I Veličanstveni, preduzima tokom 1526. godine,  brz prodor preko Slavonije i Baranje, sa ciljem osvajanja Budima i celokupne teritorije Mađarskog kraljevstva. Nadirući prema severu,  duž desne obale Dunava, turska vojska je  dospela do Mohača, gde se odigrala odlučujuća bitka koja […]

Pročitaj još

KNJIŽEVNIK REVOLUCIONAR ERVIN ŠINKO

Među petoricom rezervnih austrougarskih oficira, poreklom iz Apatina, a koji su, pod uticajem socijalističkih ideja, aktivno učestvovali u revolucionarnim zbivanjima i formiranju Mađarske sovjetske republike (1918-1919), nalazio se i Franc Špicer, kasnije čuveni književnik, poznat pod pseudonimom Ervin Šinko. Rođen je u Apatinu, 05. oktobra 1898. godine, u imućnoj jevrejskoj porodici, koja se bavila trgovinom […]

Pročitaj još

APATINSKA GORNJA ŠUMA RAZBOJNIKA

U turbulentnom vremenu, kakvo predstavlja početak 18. veka, kada  granice sa Turskom imperijom nisu bile trajno definisane, a na područje Bačke permanentno  pristiže brojno izbeglo stanovništvo sa teritorija zahvaćenim ratnim dejstvima, pojavljuju se osobe koje koriste ovu nesređenu sitaciju i odaju se razbojništvu. Na meti njihovih pljačkaških pohoda nisu bili samo usamljeni pojedinci, grupe ljudi, […]

Pročitaj još