SVE ČEŠĆI SLUČAJEVI VRŠNJAČKOG NASILJA

Svedoci smo porasta vršnjačkog nasilja u našem društvu, a tome u prilog idu i rezultati brojnih istraživanja koja su sprovodena na tu temu. Rezultati istraživanja pokazuju da je nasilja sve više i da su njegovi oblici ispoljavanja sve suroviji, bilo da je u pitanju fizičko, verbalno, psihološko. Pojavu vršnjačkog nasilja možemo posmatrati kao odraz celokupne […]

Pročitaj još